AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

MATERIÁLOVÁ A PRODUKTOVÁ ASISTENCE

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...


Zavázali jsme se ke snižování dopadu našich produktů na životní prostředí díky používání inovativních nových materiálů a technologií.

 

VYSOKÝ PODÍL RECYKLOVANÉHO OBSAHU

Vytvořte podhledový systém s vysokým množstvím recyklovaného obsahu (HCR) kombinací konstrukce HCR a jedné z našich udržitelných podhledových desek.

  • Skombinujte konstrukci Interlude 15 XL² HRC (až 63 % recyklovaného obsahu) s podhledovými deskami MicroLook Ultima+, Perla nebo Sahara (až 65 % recyklovaného obsahu) a maximalizujte udržitelnost Vašeho stropního systému.
  • Armstrong podhledové desky s minerální vlnou a závěsné systémy jsou 100% recyklovatelné.
  • Přináší body do environmentálních hodnocení LEED a Ska.

Významná část našich podhledových desek se vyrábí s použitím recyklovaných surovin, včetně struskové minerální vlny, ostatních recyklovatelných minerálních vln, recyklovaného papíru a recyklovaných podhledových desek.

Tento obsah recyklovatelných materiálů se uvádí ve veškeré publikované literatuře společnostiArmstrong v souladu s EN ISO 14021: 2001.

Chcete se dozvědět víc o recyklovaném obsahu portfolia stropů od společnosti Armstrong, vypočítaném v souladu s EN ISO 14021:2001?

 

TRVALE UDRŽITELNÉ PRODUKTY A DESIGN

Suroviny, které používáme na výrobu našich podhledů, tvoří obnovitelné materiály hojně se vyskytující v přírodě - biologicky odbouratelná minerální vlna (vlna používaná v našich výrobcích splňuje klasifikaci "Výjimka" ve smyslu směrnice ES 97/69/ES 1997), perlit, přírodní škrob, recyklovaný papír, recyklované podhledové desky a jíl. Žádný z našich podhledových produktů neobsahuje azbest.


Vyhledat