AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...


Průměrně 90 % času trávíme v budovách. Správná kombinace akustického, teplotního a vizuálního komfortu společně s dobrou kvalitou vzduchu jsou přínosem pro zdraví, pohodlí, pracovní produktivitu a studijní výsledky.

 

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU

V současnosti se pozornost stále více zaměřuje na kvalitu vnitřního prostředí a na přítomnost těkavých organických látek (VOC) ve vzduchu.

Podhledové produkty Armstrong dosahují nízké či velmi nízké hladiny emisí VOC a formaldehydu a získaly klasifikace M1 (Finská klasifikace emisí stavebních materiálů) a A/A+ (Francouzské označení VOC).

Podhledové produkty s nízkými emisemi VOC znamenají kredity do programů LEED®, BREEAM, HQE, DGNB a Ska.

Pro emisní klasifikace si stáhněte Armstrong šetrné stavebnictví tabulky pro hodnocení klasifikace.

V některých oblastech je nutné omezit množství polétavých částic vytvořením prostředí typu čistý prostor, a to pomocí produktů certifikovaných v souladu s ISO 14644-1.

Armstrong nabízí řešení pro oblasti s takovými požadavky, ať už minimálními nebo těmi nejnáročnějšími: Bioguard, Parafon Hygien, Clean Room FL, Perla OP 0.95 & Perla OP 1.00.

   

VIZUÁLNÍ KOMFORT

Odrazivost světla od povrchů stropu, podlahy a stěn hraje druhou, velmi významnou roli při celkovém osvětlení prostoru, což přímo ovlivňuje pracovní komfort,pohodu a produktivitu.

Výhody podhledů s vysokou světelnou odrazivostí

Dobře navržený strop s vysokou světelnou odrazivostí:

 • zlepší osvětlení prostoru, nevyžaduje takové množství osvětlovacích zařízení,
 • sníží spotřebu energie na elektrické osvětlení,
 • sníží výdaje na údržbu,
 • omezí potřebu klimatizace.
 • Podhledy s vysokou světelnou odrazivostí, jako jsou ULTIMA+ nebo PERLA, vrací až 90 % světla zpět do prostoru.
 • Plovoucí podhledy, jako jsou OPTIMA CANOPY, instalované nad pracovištěm, zlepšují světelnou odrazivost a zvyšují komfort koncového uživatele.
 • Metal ceilings, in a full range of plank and tile options, can help to improve light reflection and distribution.

Zapojení podhledů s vysokou světelnou odrazivostí znamená kredity do programů LEED®, BREEAM, HQE, DGNB a Ska.

Pro hodnoty světelné odrazivosti si stáhněte Armstrong šetrné stavebnictví tabulky pro hodnocení klasifikace.

 

AKUSTICKÝ KOMFORT

Ve všech typech prostor volba správných akustických řešení umožní zvýšit celkový komfort koncového uživatele.

Vyberte si, co požadujete:

 • Srozumitelnost - Chci, aby mi bylo dobře rozumět.
 • Soustředění - Nechci být rušen.
 • Diskrétnost - Chci, aby mě nikdo neslyšel.

Armstrong Vám pomůže najít to správné akustické řešení pro Váš prostor díky největšímu portfoliu

 • Rodrazivých produktů,
 • pohltivých produktů (až 1,00 alpha w s řadou OP & OPTIMA)
 • produktů řady db s funkcí zvukového útlumu mezi místnostmi (až 43dB pro ULTIMA+ dB lamely).

Dosažení správné akustiky do konkrétních prostor se odráží v hodnocení LEED®, BREEAM, HQE, DBNG a Ska.

Pro akustické hodnoty si stáhněte Armstrong šetrné stavebnictví tabulky pro hodnocení klasifikace.

 

TEPLOTNÍ KOMFORT

Tepelná masa konstrukce budovy absorbuje teplo, které se nahromadí během dne, a během noci je potom toto získané teplo vpuštěno zpět do místností.
Chcete se dozvědět víc? 

 

Vyhledat