AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

NÁVRHÁŘSTVÍ CRADLE TO CRADLE ®

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...


Společnost Armstrong je prvním výrobcem podhledových desek v Evropě s certifikátem Cradle to Cradle®.

 

NÁVRHÁŘSTVÍ CRADLE TO CRADLE®

Společnost Armstrong je prvním výrobcem podhledových desek v Evropě s certifikátem Cradle to Cradle®.

Cradle to Cradle® představuje design jako pozitivní sílu schopnou regenerace. Naše certifikace pomáhá zákazníkům kupovat a specifikovat produkty, které jsou navrženy k recyklaci s pomocí výrobních procesů, které minimalizují spotřebu vody, využívají obnovitelné zdroje a přijímají společenskou odpovědnost.

 

 

VÝHODY NÁVRHÁŘSTVÍ CRADLE TO CRADLE®

Program Cradle to Cradle® byl vyvinut, aby vyhověl stále rostoucí poptávce po trvale udržitelných produktech. Certifikace C2C se již teď stává podmínkou stavebních projektů ve Spojených státech i Evropě. Program:

 • Pomáhá architektům i klientům vyznat se v bludišti environmentálních požadavků, poskytuje transparentní mechanismus porovnávání úrovně udržitelnosti u konkurenčních produktů.
 • Pomáhá zákazníkům vybrat kvalitní a zdravé materiály, aniž by si museli připlatit.
 • Je transparentní, co se bezpečnosti materiálů týče.
 • Uživatelům budov zajišťuje bezpečnější prostředí.
 • Přidá projektu hodnotu a je součástí recyklačního programu Armstrong.
 • Pomáhá chránit a udržovat naše životní prostředí pro budoucí generace, protože prodlužuje využitelnost zdrojů v ekonomice.

 

 

Standard produktů s Cradle to Cradle Certifikací™ představuje cestu, jak dlouhodobě zlepšovat vývoj kvality produktů.

 • Kvalita produktů je hodnocena v 5 kategoriích.
 • Certifikace produktu má 5 úrovní.
 • Cradle to Cradle je program dlouhodobého zlepšování.

Chcete-li se o Cradle to Cradle Certifikaci™ dozvědět víc, navštivte web Institutu pro inovaci produktů Cradle to Cradle®.

 

Zdravé
materiály

Každá z ingrediencí musí být bezpečná a zdraví i prostředí neškodná.

My v Armstrong navrhujeme podhledové produkty, které jsou bezpečné a k tomu zdravé pro lidi i prostředí, a to od výroby přes použití až po opětovné použití.

Známe chemické složení každého materiálu v našich produktech a stále inovujeme a optimalizujeme materiály, aby byly bezpečnější.

 

Opětné
použití materiálů

Navrhujeme produkty složené z materiálů, které pochází z přírody nebo průmyslu a lze je tam zase bezpečně vrátit.

Armstrong minerální podhledové desky jsou navrženy tak, aby byly vhodné k recyklaci.

Náš jedinečný program na recyklaci podhledů odebere staré podhledové desky z budov a recykluje je do nových podhledových desek (nebo do podhledových desek ještě větší kvality) v našich továrnách.

Využíváme až 5 % rychle obnovitelných materiálů s podílem recyklovaného obsahu mezi 30 % a 64 %, jež zahrnuje podíl obsahu odpadu od koncového spotřebitele, jako jsou novinový papír nebo staré podhledové desky získané z trhu.

Podhledové desky s minerálními vlákny jsou 100% recyklovatelné a lze je na konci jejich životnosti bezpečně recyklovat.

 

Obnovitelná energie a
manipulace s uhlíkem

Máme vizi budoucnosti, kde je veškerá výroba napájena 100% čistou obnovitelnou energií.

Společnost Armstrong se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí tím, že bude snižovat spotřebu energie.

Stále zvyšujeme poměr obnovitelné energie využívané v našich továrnách na podhledové desky a závěsné systémy. Máme také strategii a investiční program soustředěné na omezování užívání energie získávané z fosilních paliv.

Obnovitelná energie činí 22 % až 100 % spotřeby energie.

Při vývoji produktů hraje významnou roli spotřeba energie v návaznosti na využití materiálů pro výrobu a spotřeba vody.

 

Dozor nad
manipulací s vodou

Nakládejme s vodou jako se vzácným zdrojem a se základním lidským právem.

Voda je neodmyslitelnou součástí výrobních operací společnosti Armstrong. Využíváme ji odpovědně a udržitelně a stále snižujeme spotřebu tohoto hodnotného přírodního zdroje.

Vzali jsme za své principy vodního managementu Hannoverské výzvy k udržitelnému designu a vodní principy od Světové obchodní rady udržitelného rozvoje, a to i:

 • fyzické čištění vody přímo na stavbě a následné vypuštění do místní vodárenské sítě k dalšímu čištění,
 • všude, kde je to možné, používáme vodní cyklický koncept z povrchové, odpadní nebo jiné vody používané k pohánění systémů,
 • vedeme si pečlivé záznamy o využívání vody během celého výrobního procesu,
 • při vývoji a vylepšování produktů bereme ohledy na spotřebu vody,
 • chráníme vodní zdroje před kontaminací a při každém kroku se soustředíme na zefektivnění našich technik.

 

Společenské
ohledy

Bereme svou práci odpovědně, respektujeme zdraví, bezpečnost a práva lidí i planety.

Armstrong World Industries prohlašuje, že koná v plném souladu s následujícími směrnicemi a principy:

 • Evropská sociální charta vydaná Radou Evropy
 • Globální Sullivanovy principy
 • Principy Global Compact

Armstrong se aktivně zapojuje do několika sociálních projektů, které se soustředí na místní společnost v okolí továren.

Jako zodpovědný výrobce vlastníme certifikaci v rámci systému ISO 14001 Environmentální management, který má za úkol chránit, omezit a do co největší míry vylepšovat naše nakládání s omezenými zdroji a s životním prostředím.

Případové studie


Vyhledat