AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

ÚSPORA ENERGIE

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

 

Vzhledem k tomu, že 40 % emisí CO2 pochází z energie využívané v budovách, hraje naše umělé životní prostředí důležitou roli v boji proti klimatickým změnám.


ODRAZIVOST SVĚTLA

Stropní systémy jsou klíčovým prvkem pro uchování energie. Dobře navržený stropní podhled s vysokou světelnou odrazivostí zlepší osvětlení prostoru, umožní omezit množství osvětlovacích zařízení, sníží spotřebu energie na elektrické osvětlení, výdaje na údržbu a náklady na klimatizaci.

Denní světlo a elektrické osvětlení představují dva prvotní zdroje osvětlení na pracovišti. Odrazivost světla od povrchů stropu, podlahy a stěn hraje druhou, velmi významnou roli při celkovém osvětlení prostoru, což také přímo ovlivňuje pracovní komfort a produktivitu.

Výhody podhledů s vysokou světelnou odrazivostí
 • Světelná odrazivost > = 90 % = 20% snížení nákladů na přímé osvětlení.
  • Celková úspora energie na celou budovu až 11 %.
  • 7% úspora energie spotřebované na klimatizaci
 • Podhledy s vysokou světelnou odrazivostí, zlepšující vizuální komfort, znamenají kredity do programů LEED®, BREEAM, HQE, DGNB a Ska.

Pro emisní klasifikace si stáhněte Armstrong šetrné stavebnictví tabulky pro hodnocení klasifikace.

 

TEPELNÁ MASA = AKUMULAČNÍ SCHOPNOST BUDOVY

Tepelná masa konstrukce budovy absorbuje teplo získané během dne. Během noci se teplo uložené v tepelné mase budovy vpustí zpět do prostoru.Mezi vzduchem v místnosti a v tepelné mase budovy je ale třeba vytvořit "kontakt", aby mohl tento přenos tepla probíhat.

V takovém případě jsou ideálním řešením plovoucí podhledy. Proč? Protože přidají prostoru designový vzhled a napomohou zachovat akustický a vizuální komfort.

Řada Armstrong Canopy:

 • Nabízí vícero materiálů: minerál, dřevo a kov.
 • Jsou k dispozici v řadě tvarů a rozměrů.
 • Jednoduše se instalují i demontují, což umožňuje jejich jednoduché přemístění a opětovné použití.

Řada Armstrong Axiom Canopy:

 • Vyrobené v předem navržených rozměrech a z výroby zabalené spolu se všemi potřebnými součástkami.
 • Snadná instalace na stavbě a beze zbytkového materiálu či součástek navíc.
 

Vyhledat