AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Vlastnosti

  Akustika
Akustika zahrnuje dvě důležité oblasti:
Zvukovou pohltivost: míra schopnosti materiálu neodrážet zvuk.
Redukci zvuku: popisuje, jak moc je zvuk redukován, když prochází materiálem.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Odrazivost světla
Vzrůstající podvědomí o novém osvětlení, šetřícím elektrickou energii, často pomíjí celistvou roli stropního podhledu. Stropní podhledy s vysokou odrazivostí světla činí osvětlovací systémy – obzvláště nepřímé osvětlení – účinnějšími a navíc snižují náklady na spotřebu elektrické energie.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Reakce na požár
Všechny produkty Armstrong jsou testovány tak, aby splňovaly příslušná protipožární nařízení.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Odolnost proti vlhkosti
Všechny 95%RH produkty jsou se zárukou, že v průběhu 15 let nedojde k průhybu.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Hygiena
Výběr produktů, jenž poskytují vysokou úroveň čistitelnosti.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Antimikrobiální úprava
Kontrola biokontaminace hraje ve zdravotnickém sektoru zásadní roli, obzvláště v nemocnicích a na klinikách.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Kontrola kvality vzduchu
Armstrong nabízí speciální řešení k omezení počtu částic nesených vzduchem, vytvořením Prostředí čisté místnosti.
Více informací & Prohlížení produktů
     
  Co je Evropské prohlášení o vlastnostech?
Znacka CE je „cestovní pas” výrobku pro vstup do EHP (Evropský Hospodárský Prostor) a znamená, že výrobek vyhovuje požadavkum platné evropské smernice.
Více informací & Prohlížení produktů
     

Produkty

Hlavní náměty

Zdroje & Specifikace

Vyhledat