AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Vazba na ochranu životního prostředí - Recyklace

Aktivně se zapojujeme do činností zlepšujících ochranu životního prostředí.
   
Koncepce
Výroba
Instalace
Údržba
Recyklace
Stanovení životnosti


Recyklace

Recyklovaný obsah

Značná část našich desek stropních podhledů je vyrobena použitím recyklovaných surovin, včetně struskové minerální vlny, recyklovaného papíru a recyklovaných desek stropních podhledů (obojí během výrobního procesu a po nedávné spotřebě závěsných stropních podhledů vrácených do závodu). Tyto recyklované obsahy budou nyní označeny v publikované literatuře Armstrong v souladu s normou EN ISO14021:2001

Recyklace materiálu po spotřebě
V současné době jsme jediným výrobcem desek stropních podhledů z minerální vlny, jenž nabízí rozsáhlou recyklaci pro Spojené království a v současné době zkoumáme podobné nabídky i pro další části kontinentální Evropy.

Recyklace odřezků
V současné době jsme ve fázi vývoje programu na recyklaci odřezků pro trh Spojeného království.


Produkty

Hlavní náměty

Zdroje & Specifikace

Vyhledat