AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Vazba na ochranu životního prostředí - Koncepce

Aktivně se zapojujeme do činností zlepšujících ochranu životního prostředí.
     
 
Koncepce
Výroba
Instalace
Údržba
Recyklace
Stanovení životnosti


Koncepce

Výzkum & Vývoj
Armstrong se neustále snaží využívat výzkum a výrobní technologii k poskytnutí ochrany životního prostředí jak na pracovišti, tak i v širší společnosti, a snižovat tak rizika pro naše okolní prostředí a přírodní prvky.

Nové produkty
Armstrong neustále investuje do inovace produktů, aby snížil negativní dopad na naše životní prostředí.

Suroviny
Suroviny pro naše stropní podhledy jsou obnovitelné a vyskytující se v přírodě – biorozpustná minerální vlna (vlny používané v našich produktech splňují klasifikaci “výjimka” jak je definováno v CE normě 97/69/EC 1997), perlit, přírodní škrob, recyklovaný papír, recyklované desky a jíl. Žádný z našich produktů stropních podhledů neobsahuje azbest.

Uspořádání prostoru pomocí závěsných stropních podhledů
Závěsné stropní podhledy jsou navrženy tak, aby byly demontovatelné a poskytovaly snadný přístup do stropního prostoru. Závěsné stropní podhledy mohou být používány k zakrytí nevzhledných elektrických a mechanických servisních prvků. Pukliny, skvrny a poškození starých omítkových stropů mohou být také vyřešeny pomocí závěsných stropních podhledů, které lze namontovat rychleji a méně nákladně. Závěsný stropní podhled může také hrát zásadní roli v optimalizaci objemu prostoru místnosti, přičemž zajišťuje účinnou akustickou kontrolu a maximální odrazivost světla a snižuje tak celkové náklady na energii.

Komfort konečného uživatele se závěsnými stropními podhledy
Pro vizuální komfort:
Armstrong nabízí širokou škálu designu, od monolitického až po rozsáhlé možnosti široké řady materiálů a povrchů. Stropní podhledy s vysokou odrazivostí světla mohou být používány ke zlepšení celkové světlosti místnosti, šetří energii a tím snižují její náklady. Produkty Armstrong – Ultima a Graphis - dosahují odrazivosti světla od 70% do 90%. Jakmile je řešení osvětlení určeno, potom závěsné stropní podhledy umožňují jejich snadné začlenění s minimálním anebo žádným odpadem.

Pro akustický komfort: Akustické stropní podhledy Armstrong snižují hladiny hluku ve vnitřních prostorách a umožňují optimální rovnováhu vysokého výkonu zvukové pohltivosti a zvukového útlumu mezi místnostmi pro vhodnou maximalizaci / minimalizaci srozumitelnosti řeči. Armstrong nabízí širokou řadu akustických řešení s produkty s odrazivostí světla, se zvukovou pohltivostí (až do 1.0 alpha w u Optimy anebo Nevady) a zvukovým útlumem (až do 44 dB dncw u lamel Ultima dB).

Tam, kde je požadována specifická úroveň soukromí hovoru, nabízí Armstrong Řešení aktivní akustiky. Stropní reproduktory i-ceilings zakrývají rozptylující hluk na pozadí a vytváří tak efektivnější pracovní prostor se zvýšeným komfortem pro uživatele. Reproduktorové panely i-ceiling jsou navrženy tak, aby napodobovaly okolní desky stropního podhledu a byly tak téměř neviditelné. Mohou být také použity pro hudbu na popředí anebo na pozadí, stejně jako pro místní rozhlas (např. bezpečnostní hlášení). Pomocí NXT technologie a použitím menšího množství panelů poskytují i-ceilings zvuk vysoké kvality, s rozsáhlejším a stejnoměrnějším pokrytím, než poskytují tradiční reproduktory.

V rámci Bezpečného a zdravého životního prostředí: Produkty Armstrong Prima využívají pro své nátěrové systémy fungicidy jenž jsou testovány na zamezení bujení hub a plísní. Naše produkty Bioguard byly vyvinuty touto technologií ještě dále, aby účinně bránily výskytu mnoha škodlivých bakterií a umožňovaly čistění pomocí nejběžnějších čisticích prostředků.

Akreditace projektu
Armstrong aktivně podporuje programy akreditace projektů, jenž umožňují architektům a designérům zprostředkovat srovnání dopadů jejich rozhodování o produktu na životní prostředí. Schéma UK BRE BREEAM: Použitím metody LCA (Life Cycle Assessment = Stanovení životnosti), v souladu s normou ISO 14041, Armstrong vyvinul profily produktů s dopady na životní prostředí pro všechny naše produkty, vyráběné jak v naší výrobně desek Team Valley, tak v závodech na výrobu závěsných systémů ve Spojeném království. Tato práce byla vedena prostřednictvím BRE (Building Research Establishment = Institut pro výzkum staveb) a vyvrcholila dosažením hodnocením “A” za naše desky a závěsné systémy, v souladu s metodou BRE popsanou v Green Guide. Software vyvinutý institutem BRE (Envest 2) umožňuje designerovi, dbajícího na ochranu životního prostředí, zvolit si stropní podhledy Armstrong pro zajištění minimálního dopadu jeho projektu na ochranu životního prostředí. Francie: Program HQE (Haute Qualité Environnementale) ve Francii také zvýšil povědomí o problémech životního prostředí ve vztahu k vývoji projektu a výsledkem je, že v souvislosti s tímto systémem je Armstrong v současné době zapojen do měření našeho dopadu na životní prostředí v našem závodu Pontarlier.


Produkty

Hlavní náměty

Zdroje & Specifikace

Vyhledat